Formy płatności w sklepie www.mesh.com.pl

Za zakupy w sklepie www.mesh.com.pl zapłacisz:

  • przelewem
  • za pośrednictwem platformy PayU

PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy 4.944.000 zł (opłacony w całości), NIP: 7792308495

żyj pełnym spektrum

Hemp Mesh sp. z o.o.

ul. Białostocka 22
03-741 Warszawa